Showing 1–16 of 25 results

 • กรีนพาส

  กรีนพาส (เกล็ดคริสตัล) เขียวทน เขียวทันใจ เขียวฉับไว กล็ดคริสตัล ละลายน้ำง่าย ไม่ชื้น ประโยชน์ : เพิ่มความเขียวให้กับ ต้น , ใบ ลดอาการใบเหลืองระหว่างเส้นใบ วิธีใช้ : ใช้ร่วมกับยาอื่นได้ อัตราการใช้ : 20 – 30 g. ต่อน้ำ 20 ลิตร ขนาดบรรจุ : 25*1 กก. / 1*25 กก. พืชที่แนะนำ : ต้นหอม ผักชี ทุเรียน ข้าว ผักกินใบ ฯลฯ ทะเบียนเลขที่ รส. 2113492 / 2565

 • กรีนสตาร์ (น้ำสีเขียว)

  กรีนสตาร์ (น้ำสีเขียว) ประโยชน์ :  ระยะข้าวเล็ก เร่งการเจริญเติบโตทางราก ต้น ใบ ระยะข้าวใหญ่ เร่งการออก สร้างเนื้อ สร้างแป้ง น้ำหนักดี อ้อยใหม่ เร่งราก เร่งการแตกกอ แตกหน่อ ทนแล้งได้ดี อ้อยตอ เร่งราก เร่งการแตกหน่อ แตกกอ มัน แช่ท่อนพันธุ์ เร่งการแตกราก จำนวนหัวเพิ่มขึ้น วิธีใช้ : สามารถใช้ร่วมกับยาอื่น ๆ ได้ อัตราการใช้ : 20 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร ขนาดบรรจุ : 24*500 ซีซี./12*1000 ซีซี./4*5 ลิตร/1*200 ลิตร ทะเบียนเลขที่ รส. 2110762 / 2565

 • ครอนแซค (น้ำตาลทางด่วน)

  ครอนแซค (น้ำตาลทางด่วน) ประโยชน์ : เพิ่มการออกดอกติดผล และสร้างเนื้อขยายขนาดผล เนื้อแน่น สีสวย วิธีใช้ : ฉีดพ่นเมื่อระยะพืชออกดอกติดผล อัตราการใช้ : 20 – 30 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร ขนาดบรรจุ : 24*500 ซีซี./12*1000 ซีซี./4*5 ลิตร/1*200 ลิตร พืชที่แนะนำ : แตงโม ลำไย มะม่วง ข้าวโพด ข้าว ฯลฯ ทะเบียนเลขที่ รส.2113127/2565

 • จิบเบอเรลลิก 10 เอสที

  จิบเบอเรลลิก 10 เอสที ชื่อสามัญ : กรดจิบเบอเรลลิก ประโยชน์ : ยืดช่อดอก ช่อผล เพิ่มความยาว อัตราการใช้ : ใช้ได้กับทุกพืช 1 เม็ด (10 g.) ต่อน้ำ 200-400 ลิตร ขนาดบรรจุ : 100/ 300 /500 /1000 เม็ด ทะเบียนเลขที่ รส. 1874/2561

 • ซิงค์ ทวินอี

  ซิงค์ ทวินอี สังกะสี (Zn) ประโยชน์ : เพิ่มความเขียว ใบหนา ช่วยให้พืชทนต่อสภาพแวดล้อมที่หนาวจัดและร้อนจัด วิธีใช้ : ใช้ได้กับทุกพืช ทุกระยะของการปลูก และผสมได้กับยาทุกชนิด อัตราการใช้ : 20 – 30 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร ขนาดบรรจุ : 24*500 ซีซี./12*1000 ซีซี./4*5 ลิตร/1*200 ลิตร ทะเบียนเลขที่ รส. 2110843 / 2564

 • ซิงค์นิวอิค (สูตรดูดซึมเร็ว)

  ซิงค์นิวอิค (สูตรดูดซึมเร็ว) เกรด A สูตรนาข้าว ธาตุอาหารสังกะสี ประโยชน์ : เพิ่มความเขียว ใบหนา ช่วยให้พืชทนต่อสภาพแวดล้อมที่หนาวจัดและร้อนจัด วิธีใช้ : ใช้ได้กับทุกพืช ทุกระยะของการปลูก และผสมได้กับยาทุกชนิด ดูดซึมเร็ว 2 วัน เขียวทันใจ อัตราการใช้ : 10 – 20 ซี.ซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร ขนาดบรรจุ : 24*500 ซีซี./12*1000 ซีซี./4*5 ลิตร/1*200 ลิตร ทะเบียนเลขที่ รส. 2111612  / 2564

 • ซีลูน่า (ฝาทอง)

  ซีลูน่า สาหร่าย เขียวแฟนต้า สูตร ไม่เลอะดอก ผล ประโยชน์ : ฟื้นสภาพต้น เตรียมพร้อมเพื่อการติดผลใหม่ ข้าว กระตุ้นการแตกราก ต้นเขียว แตกกอดี ผัก เร่งราก ใบ กิ่ง เร่งการแตกใบอ่อน วิธีใช้ : สามารถฉีดร่วมกับยาคุม-ฆ่าหญ้าได้ ฉีดร่วมกับยาอื่นได้ อัตราการใช้ : 20-30 ซี.ซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร ขนาดบรรจุ : 24*500 ซีซี./12*1000 ซีซี./4*5 ลิตร/1*200 ลิตร ทะเบียนเลขที่ รส. 2110960/2565

 • ซีลูน่า (ฝาเขียว)

  ซีลูน่า สาหร่ายมรกต ประโยชน์ : ฟื้นสภาพต้น เตรียมพร้อมเพื่อการติดผลใหม่ ข้าว กระตุ้นการแตกราก ต้นเขียว แตกกอดี ผัก เร่งราก ใบ กิ่ง เร่งการแตกใบอ่อน วิธีใช้ : สามารถฉีดร่วมกับยาคุม-ฆ่าหญ้าได้ ฉีดร่วมกับยาอื่นได้ อัตราการใช้ : 20-30 ซี.ซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร ขนาดบรรจุ : 24*500 ซีซี./12*1000 ซีซี./4*5 ลิตร/1*200 ลิตร ทะเบียนเลขที่ รส. 2110960/2565

 • ทรีเดส (คีเลต)

  ทรีเดส (คีเลต) ละลายดี หัวฉีดไม่อุดตัน ประโยชน์ : เพิ่มประสิทธิภาพยาหญ้า ตายลึก ตายทนนาน รากขาว ยาวใหญ่ ต้นเขียว วิธีใช้ : ใช้ได้ทุกระยะการเพาะปลูก (สามารถผสมยาคุมฆ่าหญ้าได้) ใช้กับสายน้ำหยดได้ ขนาดบรรจุ : 35*50 กรัม / 150*50 กรัม

 • ทวิน จี

  ทวิน จี ประโยชน์ : ยืดช่อดอก ช่อผล เพิ่มความยาว ใช้ได้กับทุกพืช อัตราการใช้ : เกรด A อัตราใช้ 3-5 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร เกรด B อัตราใช้ 5-10 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร ขนาดบรรจุ : 42* 100 ซีซี. / 12* 500 ซีซี. ทะเบียนเลขที่ รส. 2111630/2566

 • มันดี้ (สูตรขยายหัว)

  มันดี้ ใหญ่ ยาว ดก หัวใหญ่ น้ำหนักดี เปอร์เซ็นต์แป้งสูง เพิ่มผลผลิต อัตราใช้ : 500-1,000 ซีซี. ต่อน้ำ 200 ลิตร ขนาดบรรจุ : 12*1000 ซีซี./4*5 ลิตร ทะเบียนเลขที่ รส.2112615/2565  

 • มันฟิลด์ (สูตรบำรุงต้น)

  มันฟิลด์ เขียวทั้งแปลง ต้นโตไว ใบเขียวเข้ม รากยาว ใหญ่ ทนแล้ง อัตราใช้ : 500-1,000 ซีซี. ต่อน้ำ 200 ลิตร ขนาดบรรจุ : 12*1000 ซีซี./4*5 ลิตร ทะเบียนเลขที่ รส.2112222/2566  

 • อ๊อกดี้

  ชื่อการค้า : อ๊อกดี้ ชื่อสามัญ : ปุ๋ย 8-0-32 ประโยชน์ : เร่งการออกของผลผลิต ใบสวย รวงใหญ่ รสชาติดี สีสวย ขนาดบรรจุ : 25*1 กก. / 1*25 กก. ทะเบียนเลขที่ รส. 1576 / 2563

 • ออนิควัน (สูตรลงหัว)

  ออนิควัน (สูตรลงหัว) หัวใหญ่ เร่งการห่อหัว น้ำหนักดี สีสวย ประโยชน์ : เร่งการสะสมอาหาร หัวใหญ่ น้ำหนักดี สีสวย วิธีใช้ : ใช้ฉีดพ่นทางใบเมื่อพืชอายุ 90-120 วัน อัตราการใช้ : 20 – 30 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร พืชที่แนะนำ : กะหล่ำ ขิง กระชาย หน่อไม้ฝรั่ง หัวหอม แครอท กระเทียม เผือก ฯลฯ ขนาดบรรจุ : 24*500 ซีซี./12*1000 ซีซี./4*5 ลิตร/1*200 ลิตร ทะเบียนเลขที่ รส. 2113450/2565

 • ออร่าแคล

  ชื่อการค้า : ออร่าแคล ธาตุอาหาร : แคลเซียม-โบรอน ประโยชน์ : ช่วยผสมเกสร ติดช่อดอก ขั้วเหนียว ลดการหลุดร่วง สร้างเนื้อ ขยายขนาดผล อัตราการใช้ : 20 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร ขนาดบรรจุ : 12*1000 ซีซี. สูตรคีเลต ดูดซึมเร็ว เห็นผลไว ดูดซึมผ่านทางใบ และลงสู่ราก ไม่ตกตะกอน

 • อะมิโน ท็อพอิค

  อะมิโน ท็อพอิค ประโยชน์ : เร่งการเจริญเติบโตของราก ลำต้น ใบ รสชาติดี สีสวย เพิ่มน้ำหนักผลผลิต วิธีใช้ : ใช้ได้กับพืชทุกชนิด สามารถใช้ร่วมกับยาอื่นได้ อัตราการใช้ : 20 – 30 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร ขนาดบรรจุ : 24*500 ซีซี./12*1000 ซีซี./4*5 ลิตร/1*200 ลิตร