Showing the single result

  • อีวันฟอส

    ชื่อการค้า : อีวันฟอส ชื่อสามัญ : ไซเพอร์เมทริน+โพรฟีโนฟอส 4%+40% อีซี น็อค+ดูดซึม ฤทธิ์แรง ทนนาน ประโยชน์ : ใช้ป้องกัน กำจัด หนอนเจาะ เพลี้ยไก่แจ้ หนอนกอ หนอนม้วนใบ ด้วงหมัดผัก ฯลฯ วิธีใช้ : ฉีดพ่นเมื่อพบการระบาด อัตราใช้ : 20-50 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร ขนาดบรรจุ : 12*1000 ซีซี./4*5 ลิตร