Showing the single result

  • ควินคลอแรก+เบนซัลฟูรอน

    ชื่อการค้า : ควินคลอแรก+เบนซัลฟูรอน ชื่อสามัญ : ควินคลอแรก 34% + เบนซัลฟูรอน 2% WP ประโยชน์ : ใช้หลังวัชพืชงอก ป้องกันกำจัดวัชพืชใบแคบ เช่น หญ้าข้าวนก ป้องกันกำจัดวัชพืชใบกว้าง เช่น ผักปอดนา เทียนนา ป้องกันกำจัดกก เช่น กกขนาก หนวดปลาดุก วิธีใช้ : ฉีดพ่นผสมยาคุม-ฆ่า หรือ ฉีดเก็บก่อนระยะหญ้าออกดอก อัตราการใช้ : ระยะยาคุม-ฆ่า ใช้อัตรา 1 ซอง (50 g) ต่อพื้นที่ 1 ไร่ ระยะหลังฉีดยาคุม-ฆ่า ใช้อัตรา 2 ซอง (100 g) / 1 ไร่ ขนาดบรรจุ : 24*250 กรัม /…