Showing the single result

  • โคลมาโซน 48

    ชื่อการค้า : โคลมาโซน 48 ชื่อสามัญ : โคลมาโซน 48 % EC ประโยชน์ : ป้องกันกำจัดหญ้าดอกขาว ดอกม่วง (หญ้าดื้อยา) ฯลฯ วิธีใช้ : ฉีดพ่นผสมยาคุม-ฆ่าหญ้า ระยะข้าวอายุ 7-12 วัน อัตราการใช้ : 20-30 ซี.ซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร ขนาดบรรจุ : 20*250 ซีซี. พืชที่แนะนำ : ข้าว ถั่วเหลือง ยาสูบ ฯลฯ