กรีนสตาร์ (น้ำสีเขียว)

Description

กรีนสตาร์ (น้ำสีเขียว)

ประโยชน์ : 

  • ระยะข้าวเล็ก เร่งการเจริญเติบโตทางราก ต้น ใบ
  • ระยะข้าวใหญ่ เร่งการออก สร้างเนื้อ สร้างแป้ง น้ำหนักดี
  • อ้อยใหม่ เร่งราก เร่งการแตกกอ แตกหน่อ ทนแล้งได้ดี
  • อ้อยตอ เร่งราก เร่งการแตกหน่อ แตกกอ
  • มัน แช่ท่อนพันธุ์ เร่งการแตกราก จำนวนหัวเพิ่มขึ้น

วิธีใช้ : สามารถใช้ร่วมกับยาอื่น ๆ ได้

อัตราการใช้ : 20 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร

ขนาดบรรจุ : 24*500 ซีซี./12*1000 ซีซี./4*5 ลิตร/1*200 ลิตร

ทะเบียนเลขที่ รส. 2110762 / 2565