กลูโฟซิเนต-แอมโมเนียม (สูตรน้ำข้น)

Description

ชื่อการค้า : กลูโฟซิเนต-แอมโมเนียม (สูตรน้ำข้น)

ชื่อสามัญ : กลูโฟซิเนต-แอมโมเนียม 15%  SL

สูตรน้ำข้น เนื้อ Hexta มาเลเซีย

กำจัดวัชพืชปราบยาก เช่น หญ้าปากควาย หญ้าเขมร ผักปราบ หญ้ากัญชา ฯลฯ

ประโยชน์ :

  • กำจัดวัชพืชหลังงอกแบบไม่เลือกทำลาย (ใบแคบ ใบกว้าง )
  • กำจัดหญ้าหัวคันนา
  • กำจัดข้าวดีด (ควรระวังไม่ให้สารหยดโดนข้าว)

อัตราใช้ :  150 – 200 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร

พืชที่แนะนำ : มะนาว มะละกอ มันสำปะหลัง ปาล์ม ยางพารา ข้าว ฯลฯ

ขนาดบรรจุ : 6*4 ลิตร / 1*200 ลิตร

** ระยะปลอดฝน 2-3 ชั่วโมง หลังฉีดพ่น **