กลูโฟซิเนต (สูตรน้ำฟ้า)

Description

ชื่อการค้า : กลูโฟซิเนต

ชื่อสามัญ : กลูโฟซิเนต-แอมโมเนียม 15% W/V SL

สูตรน้ำฟ้า

ประโยชน์ : กำจัดวัชพืชปราบยาก เช่น หญ้าปากควาย หญ้าเขมร ผักปราบ หญ้ากัญชา ฯลฯ

อัตราใช้ : 300 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร

พืชที่แนะนำ : มะนาว มะละกอ มันสำปะหลัง ปาล์ม ยางพารา ข้าว ฯลฯ

ขนาดบรรจุ : 12*1000 ซีซี. / 6*4 ลิตร / 1*200 ลิตร