กาวดักแมลงวัน

Category:

Description

กาวดักแมลงวัน

ประโยชน์ : ใช้ดักแมลงวัน

ขนาดบรรจุ :

  • 100 แผ่น
  • 500 แผ่น
  • 1000 แผ่น
  • 2, 000 แผ่น (1 ลัง)