คลอร์ฟีนาเพอร์ 10 เอสซี

Description

ชื่อการค้า : คลอร์ฟีนาเพอร์ 10 เอสซี

ชื่อสามัญ : คลอร์ฟีนาเพอร์

สูตรยาเย็น ฉีดพ่นได้ทุกช่วง ทุกพืช

ออกฤทธิ์ ถูกตัวตาย และกินตาย

ประโยชน์ : ใช้ป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพด หนอนใยผัก หนอนม้วนใบ หนอนกระทู้ หนอนหนังเหนียว หนอนเจาะ ไรแดง เพลี้ยไฟ ฯลฯ

กลไกการออกฤทธิ์ : หยุดการหายใจและสร้างพลังงานของเซลล์ในแมลง

อัตราการใช้ : 20-30 ซี.ซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร

ขนาดบรรจุ : 12*500 / 12*1000 ซีซี.

การฉีดพ่นในข้าวโพด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ควรฉีดกรอกยอด