ควินคลอแรก+เบนซัลฟูรอน

Description

ชื่อการค้า : ควินคลอแรก+เบนซัลฟูรอน

ชื่อสามัญ : ควินคลอแรก 34% + เบนซัลฟูรอน 2% WP

ประโยชน์ : ใช้หลังวัชพืชงอก

  • ป้องกันกำจัดวัชพืชใบแคบ เช่น หญ้าข้าวนก
  • ป้องกันกำจัดวัชพืชใบกว้าง เช่น ผักปอดนา เทียนนา
  • ป้องกันกำจัดกก เช่น กกขนาก หนวดปลาดุก

วิธีใช้ : ฉีดพ่นผสมยาคุม-ฆ่า หรือ ฉีดเก็บก่อนระยะหญ้าออกดอก

อัตราการใช้ :

  • ระยะยาคุม-ฆ่า ใช้อัตรา 1 ซอง (50 g) ต่อพื้นที่ 1 ไร่
  • ระยะหลังฉีดยาคุม-ฆ่า ใช้อัตรา 2 ซอง (100 g) / 1 ไร่

ขนาดบรรจุ : 24*250 กรัม / กล่อง / พื้นที่ 5 ไร่