เบนดาแอค

Description

ชื่อการค้า : เบนดาแอค

ชื่อสามัญ : คาร์เบนดาซิม

ประโยชน์ : ป้องกันกำจัดโรคใบจุด ใบขีดสีน้ำตาล ใบไหม้ ราแป้ง

วิธีใช้ : ฉีดพ่นระยะแรกเมื่อเริ่มพบโรค

อัตราการใช้ : 20-30 ซี.ซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร

ขนาดบรรจุ : 12*1000 ซีซี. / 6*5 ลิตร