คาร์แทปไฮโดรคลอไรด์ 4G 

Description

ชื่อการค้า : คาร์แทปไฮโดรคลอไรด์ 4G

ชื่อสามัญ : คาร์แทปไฮโดรคลอไรด์ 4G

ประโยชน์ : ใช้ป้องกันและกำจัด ได้ทั้งหนอนกอ หนอนชอนใบ แมลงวันชอนใบ ฯลฯ

ยาหว่าน เม็ดสีส้ม เม็ดไม่ชื้น

อัตราการใช้ : 1 กระสอบ ต่อ พื้นที่ 3-5 ไร่

ขนาดบรรจุ : 15 กิโลกรัม