จิบเบอเรลลิก 10 เอสที

Description

จิบเบอเรลลิก 10 เอสที

ชื่อสามัญ : กรดจิบเบอเรลลิก

ประโยชน์ : ยืดช่อดอก ช่อผล เพิ่มความยาว

อัตราการใช้ : ใช้ได้กับทุกพืช 1 เม็ด (10 g.) ต่อน้ำ 200-400 ลิตร

ขนาดบรรจุ : 100/ 300 /500 /1000 เม็ด

ทะเบียนเลขที่ รส. 1874/2561