ซิงค์นิวอิค (สูตรดูดซึมเร็ว)

Description

ซิงค์นิวอิค (สูตรดูดซึมเร็ว) เกรด A

สูตรนาข้าว ธาตุอาหารสังกะสี

ประโยชน์ : เพิ่มความเขียว ใบหนา ช่วยให้พืชทนต่อสภาพแวดล้อมที่หนาวจัดและร้อนจัด

วิธีใช้ : ใช้ได้กับทุกพืช ทุกระยะของการปลูก และผสมได้กับยาทุกชนิด

ดูดซึมเร็ว 2 วัน เขียวทันใจ

อัตราการใช้ : 10 – 20 ซี.ซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร

ขนาดบรรจุ : 24*500 ซีซี./12*1000 ซีซี./4*5 ลิตร/1*200 ลิตร

ทะเบียนเลขที่ รส. 2111612  / 2564