ซิงค์ ทวินอี

Description

ซิงค์ ทวินอี สังกะสี (Zn)

ประโยชน์ : เพิ่มความเขียว ใบหนา ช่วยให้พืชทนต่อสภาพแวดล้อมที่หนาวจัดและร้อนจัด

วิธีใช้ : ใช้ได้กับทุกพืช ทุกระยะของการปลูก และผสมได้กับยาทุกชนิด

อัตราการใช้ : 20 – 30 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร

ขนาดบรรจุ : 24*500 ซีซี./12*1000 ซีซี./4*5 ลิตร/1*200 ลิตร

ทะเบียนเลขที่ รส. 2110843 / 2564