ทรีเดส (คีเลต)

Description

ทรีเดส (คีเลต)

ละลายดี หัวฉีดไม่อุดตัน

ประโยชน์ : เพิ่มประสิทธิภาพยาหญ้า ตายลึก ตายทนนาน รากขาว ยาวใหญ่ ต้นเขียว

วิธีใช้ : ใช้ได้ทุกระยะการเพาะปลูก (สามารถผสมยาคุมฆ่าหญ้าได้) ใช้กับสายน้ำหยดได้

ขนาดบรรจุ : 35*50 กรัม / 150*50 กรัม