ทวิน จี

Description

ทวิน จี

ประโยชน์ : ยืดช่อดอก ช่อผล เพิ่มความยาว ใช้ได้กับทุกพืช

อัตราการใช้ :

  • เกรด A อัตราใช้ 3-5 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร
  • เกรด B อัตราใช้ 5-10 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร

ขนาดบรรจุ : 42* 100 ซีซี. / 12* 500 ซีซี.

ทะเบียนเลขที่ รส. 2111630/2566