ทาเก็บต์

Description

ชื่อการค้า : ทาเก็บต์

ประโยชน์ : ป้องกันกำจัด หญ้าข้าวนก หญ้ากระดูกไก่ ฯลฯ

วิธีใช้ : ฉีดพ่นก่อนระยะหญ้าออกดอก

อัตราการใช้ : 1 ชุด ต่อ พื้นที่ 4 – 5 ไร่

ขนาดบรรจุ : 20*1 ชุด

ควินคลอแร็ค 50% 250 g + บิสไพริแบก 20% 100 g + ฮาร์ดร็อค 100 ซีซี. + ทรีเดส 50 g.