บิวทาคลอร์+โพรพานิล 70 (คุม-ฆ่า)

Description

ชื่อการค้า : บิวทาคลอร์ + โพรพานิล (คุม-ฆ่า)

ชื่อสามัญ : บิวทาคลอร์ 35% + โพรพานิล 35% EC

ประโยชน์ : คุม-ฆ่า หญ้าข้าวนก หญ้าข้าวนกสีชมพู หญ้าดอกขาว กก ฯลฯ

วิธีใช้ : ฉีดพ่นหลังหว่าน 7 – 12 วัน

อัตราการใช้ : 100-120 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร

ขนาดบรรจุ : 12*1,000 ซีซี.