บิวทาคลอร์ EW (สูตรครีมน้ำนม)

Description

ชื่อการค้า : บิวทาคลอร์ EW (สูตรน้ำนม)

ชื่อสามัญ : บิวทาคลอร์ + เซฟเฟนเนอร์ 60% EW

สูตรเนื้อครีม น้ำนม

ข้าวไม่แดง ไม่งัน หน่อไม่หงิก

ประโยชน์ : (คุมเลน) คุมหญ้าดอกขาว หญ้าข้าวนก ขาเขียด หนวดปลาดุก กกขนาก กกทราย ฯลฯ

วิธีใช้ : ฉีดพ่นหลังหว่าน 0 -4 วัน

อัตราการใช้ : 100 – 120 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร

ขนาดบรรจุ : 1000 ซีซี.