บิสไพริแบก-โซเดียม 20 ดับบลิวพี

Description

ชื่อการค้า : บิสไพริแบก-โซเดียม 20 ดับบลิวพี

ชื่อสามัญ : บิสไพริแบก -โซเดียม 20 % WP

ประโยชน์ : ฆ่าหญ้า เช่น หญ้าข้าวนก หญ้าแดง (กระดูกไก่) หนวดปลาดุก ผักปอดนา กกต่างๆ ฯลฯ

อัตราการใช้ : 1 ซอง ต่อพื้นที่ 2-5 ไร่

ขนาดบรรจุ : 100 กรัม