บูโพรเฟซิน 

Description

ชื่อการค้า : บูโพรเฟซิน

ชื่อสามัญ : บูโพรเฟซิน 25% WP

ประโยชน์ : คุมไข่ ตัวอ่อน เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

วิธีใช้ : ฉีดพ่นเมื่อพบการระบาด

อัตราการใช้ : 20-30 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร

ขนาดบรรจุ : 40*500 g / 12*1000 g