ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม

Description

ชื่อการค้า : ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม

ชื่อสามัญ : ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม 80% WG

ประโยชน์ : ป้องกันกำจัดโรคไฟทอปธอร่า รากเน่า โคนเน่า โรคเอ๋อ ราน้ำค้าง
ฟิวซาเรียม เหี่ยวเขียว

อัตราการใช้ : 20-30 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร

ขนาดบรรจุ : 12*1000 กรัม

สูตรยาเย็น ฉีดได้ทุกระยะ ฉีดระยะกล้าได้