ฟิลด์พลัส

Description

ชื่อการค้า : ฟิลด์พลัส
ชื่อสามัญ : โคลมาโซน 12 % + โพรพานิล 27 % EC

สูตรน้ำท่วมยอดได้
แถบสีน้ำเงิน ปลอดภัย 2 เท่า

ประโยชน์ : คุม-ฆ่า หญ้าข้าวนก หญ้าข้าวนกสีชมพู หญ้าดอกขาว กก ฯลฯ

วิธีใช้ : ฉีดพ่นหลังหว่าน 7 – 12 วัน
อัตราการใช้ : 100-120 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร
ขนาดบรรจุ : 1,000 ซีซี.