มันดี้ (สูตรขยายหัว)

Description

มันดี้

ใหญ่ ยาว ดก

  • หัวใหญ่ น้ำหนักดี
  • เปอร์เซ็นต์แป้งสูง
  • เพิ่มผลผลิต

อัตราใช้ : 500-1,000 ซีซี. ต่อน้ำ 200 ลิตร

ขนาดบรรจุ : 12*1000 ซีซี./4*5 ลิตร

ทะเบียนเลขที่ รส.2112615/2565