รีเมท

Description

ชื่อการค้า : รีเมท

ชื่อสามัญ : อินดอกซาคาร์บ+อีมาเมกตินเบนโซเอต 9%+1% SC

ตายยาว ตายชัวร์ ต้องรีเมท

ประโยชน์ : ใช้ป้องกันและกำจัด หนอนม้วนใบ หนอนใยผัก หนอนเจาะ หนอนกระทู้ หนอนกอ

อัตราการใช้ : 20-30 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร

ขนาดบรรจุ : 24*500 ซีซี.