วีวีฟอส

Description

ชื่อการค้า : วีวีฟอส

ชื่อสามัญ : พิริมิฟอส -เมทิล

ประโยชน์ :

  • ป้องกันกำจัดแมลงบิน หนอนเจาะ เพลี้ยไฟ เพลี้ยแป้ง
  • กรณีหนอนเจาะลำต้น สามารถฉีดเข้าต้นตามรอยแผลโดยไม่ต้องผสมน้ำได้
  • กำจัดแมงศัตรูโรงเก็บ เช่น มอด ด้วง มด แมลงวัน ฯลฯ

กำจัดเพลี้ยแป้ง แมลงศัตรูโรงเก็บ

อัตราการใช้ : 20-30 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร

ขนาดบรรจุ : 12 * 1000 ซีซี.

ข้อควรระวัง : สารนี้เมื่อเก็บไว้นานอาจเกิดการตกตะกอนได้