สกอเลอร์ (กล่องน้ำเงิน)

Description

ชื่อการค้า : สกอเลอร์ (กล่องน้ำเงิน)

ชื่อสามัญ :โคลมาโซล + บิสไพริแบค + ควินคลอแร็ค +โพรพานิล (สูตรพิเศษ) + สกอเลอร์

สูตรน้ำท่วมยอดได้

ประโยชน์ : คุม-ฆ่าหญ้า เช่น หญ้าข้าวนก หญ้าดอกขาว ดอกม่วง หญ้าเดือย ผักปอด กก ต่างๆ ฯลฯ

ชุดเดียวจบ ครบทุกหญ้า เร่งราก ข้าวเขียว

วิธีใช้ :เทผสมคนให้เข้ากัน 1 ชุด ฉีดพ่นได้ 5-7 ไร่ (จำนวนไร่ขึ้นอยู่กับอายุข้าวขณะฉีดพ่น)

โพรพานิล 36 % 1000 ซีซี.+ โคลมาโซล 48% 250 ซีซี +บิสไพรีแบค 20% 50 g + ควินคลอแร็ค 50% 50 g + สกอเลอร์ 100 ซีซี.