สกอเลอร์ (กล่องแดง)

Description

ชื่อการค้า : สกอเลอร์ (กล่องแดง)

ชื่อสามัญ : โคลมาโซล + บิสไพริแบก + โพรพานิล +สกอเลอร์

สูตรน้ำท่วมยอดได้

ประโยชน์ : คุม-ฆ่าหญ้า เช่น หญ้าข้าวนก หญ้าดอกขาว ดอกม่วง หญ้าเดือย ผักปอด กก ต่างๆ ฯลฯ

ชุดเดียวจบ ครบทุกหญ้า เร่งราก ข้าวเขียว

วิธีใช้ :เทผสมคนให้เข้ากัน 1 ชุด ฉีดพ่นได้ 5-7 ไร่ (จำนวนไร่ขึ้นอยู่กับอายุข้าวขณะฉีดพ่น)

โพรพานิล (สูตรพิเศษ) 1000 ซีซี.+ โคลมาโซล 48% = 250 ซีซี + บิสไพริแบก 20% = 50 g + สกอเลอร์ 100 ซีซี.