อะทราซีน 90% WG (ชนิดเม็ด)

Description

ชื่อสามัญ : อะทราซีน 90% WG (ชนิดเม็ด)

คุมก่อนวัชพืชงอก

ประโยชน์ : กำจัดวัชพืชแบบเลือกทำลาย ชนิดดูดซึม

  • กำจัดวัชพืชใบแคบ เช่น หญ้าปากควาย หญ้าตีนกา หญ้าข้าวนกชมพู หญ้ารังนก
  • กำจัดวัชพืชใบกว้าง เช่น น้ำนมราชสีห์ ผักเบี้ยใหญ่ ผักโขม

พืชที่ใช้ : อ้อย ข้าวโพด ฯลฯ
อัตราการใช้ : 100 – 150 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร
ขนาดบรรจุ : 20*900 g

ควรฉีดพ่นขณะดินมีความชื้นจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด