อัลคิล (สารเสริมประสิทธิภาพ ) (ฝาแดง)

Description

อัลคิล (สารเสริมประสิทธิภาพ ) 

แรง เร็ว ทน

ประโยชน์ :

  • เร่งการออกฤทธิ์ของสารเคมี เช่น ยาหญ้า ยาฆ่าแมลง
  • สารกระจายจับใบ ชนิดดูดซึมแบบแผ่กระจายอย่างรวดเร็วภายใน 30 วินาที

วิธีใช้ : ใช้ฉีดพ่นผสมได้กับยาทุกชนิด

อัตราการใช้ : 20 ซี.ซี. ต่อน้ำ 200 ลิตร

ขนาดบรรจุ : 24*100 ซีซี.