อามีทรีน 80 % WG (ชนิดเม็ด)

Description

ชื่อสามัญ : อามีทรีน 80 % WG (ชนิดเม็ด) 

หลังวัชพืชงอก

ประโยชน์ : สารดูดซึมทางใบและราก ประเภทเลือกทำลาย ระยะวัชพืชมีจำนวน 4-5 ใบ

  • ใบแคบ เช่น หญ้าปากควาย หญ้าตีนกา หญ้าข้าวนกชมพู หญ้ารังนก
  • ใบกว้าง เช่น น้ำนมราชสีห์ ผักเบี้ยใหญ่ ผักโขม

พืชที่ใช้ : อ้อย สับปะรด พื้นที่ว่างเปล่า ฯลฯ

อัตราการใช้ : 100 – 125 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร

ขนาดบรรจุ : 20 * 1000 g

  • ถ้าใช้เป็น ยาคุม ต้องฉีดพ่นขณะดินมีความชื้น จะทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  • ถ้าใช้เป็น ยาฆ่า หลังการฉีดพ่น 2-3 ชั่วโมง ควรได้รับแสงแดด จะทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ควรฉีดพ่นขณะดินมีความชื้นจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด