อาโน่

Description

ชื่อการค้า : อาโน่

ธาตุอาหาร : Amino Acid 50%

ประโยชน์ : ส่งเสริมการสะสมอาหาร ลดความเครียดของพืช ขยายขนาดผล

อัตราการใช้ : 20 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร

ขนาดบรรจุ : 12*1000 ซีซี.

สูตรคีเลต

  • ดูดซึมเร็ว เห็นผลไว
  • ดูดซึมผ่านทางใบ และลงสู่ราก
  • ไม่ตกตะกอน