อีทีไฟท์

Description

ชื่อการค้า : อีทีไฟท์

ชื่อสามัญ : อีทีฟอน 52% SL

ประโยชน์ :

  • เร่งการออกดอกในสับปะรด
  • เร่งการสุกในกล้วย ( น้ำยาบ่มกล้วย ) / มะม่วง
  • เร่งการสุกในทุเรียน องุ่น
  • เร่งใบแก่ในมะขาม

ขนาดบรรจุ : 40* 100 ซีซี. / 12* 1000 ซีซี.