อีนูรอน

Description

ชื่อการค้า : อีนูรอน

ชื่อสามัญ : ลูเฟนนูรอน 5% EC

สูตรเย็น คุมยาว หยุดหนอนดื้อยา ออกฤทธิ์ กินตาย

ประโยชน์ : ยับยั้งการลอกคราบ คุมไข่หนอน ฆ่าตัวอ่อน หนอนม้วนใบ หนอนเจาะ หนอนกระทู้ หนอนคืบ หนอนใยผัก หนอนชอนใบ

อัตราการใช้ : 10-20 ซี.ซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร

พืชที่แนะนำ : ข้าว ทุเรียน ข้าวโพด คะน้า

ขนาดบรรจุ : 24*500 ซีซี. / 12*1000 ซีซี.