อีมาเม็กตินเบนโซเอต 

Description

ชื่อสามัญ : อีมาเม็กตินเบนโซเอต

ยาเย็นสูตรพิเศษ + ไบเฟนทริน

ออกฤทธิ์  น็อค + ดูดซึม

ประโยชน์ : ใช้ป้องกันและกำจัด หนอนเจาะ เพลี้ยไฟ หนอนชอนใบ ด้วงหมัดผัก ด้วงหมัดกระโดด แมลงบินต่าง ๆ

สูตรยาเย็น สามารถฉีดพ่นระยะข้าวออกได้

อัตราการใช้ : 20-30 ซี.ซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร

ขนาดบรรจุ : 40 * 100 ซีซี. / 12 * 1000 ซีซี.