อีวัน ออยล์

Description

ชื่อการค้า : อีวัน ออยล์

Lin Oil สูตรเย็น ปลอดภัย

ประโยชน์ : แทรกซึม แผ่กระจาย เคลือบผิว คุมไข่-ตัวอ่อน เพิ่มประสิทธิภาพการออกฤทธิ์ของสารเคมี

วิธีใช้ : ควรใช้ร่วมกับยาฆ่าแมลงชนิดอื่น ๆและควรฉีดพ่นใน เวลาที่อากาศไม่ร้อน ขณะฉีดพ่นพืชต้องไม่ขาดน้ำ

อัตราการใช้ : 20 – 30 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร

ขนาดบรรจุ : 12*1000 ซีซี.