อ๊อกดี้

Description

ชื่อการค้า : อ๊อกดี้

ชื่อสามัญ : ปุ๋ย 8-0-32

ประโยชน์ :

  • เร่งการออกของผลผลิต
  • ใบสวย รวงใหญ่
  • รสชาติดี สีสวย

ขนาดบรรจุ : 25*1 กก. / 1*25 กก.

ทะเบียนเลขที่ รส. 1576 / 2563