ฮิวเมอร์ลิค (สารปรับพีเอช)

Description

ฮิวเมอร์ลิค (สารระเบิดดิน)

ประโยชน์ :

  • ข้าว ผัก สารปรับสภาพดินและน้ำ แก้ปัญหาดินสนิม ดินขี้เกลือ น้ำเปรี้ยว น้ำเค็ม ทำให้ร่วนซุย รากเดินดี รากขาว ต้นเขียว แตกกอดี
  • อ้อย เร่งราก
  • มัน ทำให้ดินร่วนซุย มันหัวโต

วิธีใช้ : ใช้ได้ทุกระยะการเพาะปลูก (สามารถผสมยาคุมฆ่าหญ้าได้) ใช้กับสายน้ำหยดในอ้อยได้

อัตราการใช้ : 20 – 50 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร

ขนาดบรรจุ : 24*500 ซีซี./12*1000 ซีซี./4*5 ลิตร/1*200 ลิตร

สามารถใช้หยดระยะทำเทือกได้