เพรทิลาคลอร์ (คุมเลน)

Description

ชื่อการค้า : เพรทิลาคลอร์ (คุมเลน)

ชื่อสามัญ : เพรทิลาคลอร์ 30% EC

ข้าวไม่แดง ไม่งัน หน่อไม่หงิก

ประโยชน์ : (คุมเลน) คุมหญ้าดอกขาว หญ้าข้าวนก ขาเขียด หนวดปลาดุก กกขนาก กกทราย ฯลฯ

วิธีใช้ : คุมเลน 0 -4 วัน

อัตราการใช้ : 100 – 120 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร

ขนาดบรรจุ : 12*1000 ซีซี.