เฟิร์สมิค

Description

ชื่อการค้า : เฟิร์สมิค

ประโยชน์ : คุม– ฆ่า ไข่ / ตัวอ่อน ของเพลี้ยและหนอนต่างๆ

วิธีใช้ : ควรใช้ร่วมกับยาฆ่าแมลงชนิดอื่น ๆและควรฉีดพ่นใน เวลาที่อากาศไม่ร้อนจัด ขณะฉีดพ่นพืชต้องไม่ขาดน้ำ

อัตราการใช้ : 20 – 30 ซี.ซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร

ขนาดบรรจุ : 1,000 ซีซี.