แพลนท์เน็ต-แบล็ค (สูตรน้ำดำ)

Description

แพลนท์เน็ต- แบล็ค (สูตรน้ำดำ)

ประโยชน์ : เร่งการเจริญเติบโตทางใบ และลำต้น , กิ่ง เหมาะสำหรับพืชที่ต้องการบำรุงส่วนใบโดยเฉพาะพืชผัก

วิธีใช้ : ใช้ได้ทุกระยะของการเพาะปลูก

อัตราการใช้ : 20 – 30 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร

พืชที่แนะนำ : พืชตระกูลถั่ว ผักกินใบ ฯลฯ

ขนาดบรรจุ : 12*1000 ซีซี./4*5 ลิตร/1*200 ลิตร

ทะเบียนเลขที่ รส.2112122/2566