แมนมอฟ

Description

ชื่อการค้า : แมนมอฟ

ชื่อสามัญ :  ไดเมโทมอร์ฟ + แมนโคเซฟ

ประโยชน์ : ป้องกันกำจัดเชื้อราโดยยับยั้งการสร้างผนังเซลล์ ทำให้เชื้อราตายในที่สุด เช่น โรคตากบตาเสือ ราน้ำค้าง ไฟทอปธอร่า ฯลฯ

พืชที่แนะนำ : ทุเรียน , ข้าว, พริก , มันฝรั่ง , เผือก , องุ่น , หน่อไม้ฝรั่ง , กล้วยไม้ ฯลฯ

ขนาดบรรจุ : 50*250 กรัม / 12*1000 กรัม