แล็คเกอร์ (น้ำใส)

Description

แล็คเกอร์ (น้ำใส) 

ประโยชน์ : สารกระจายจับใบ

วิธีใช้ : ใช้ฉีดพ่นและคลุกกับปุ๋ย

อัตราการใช้ : 5-10 ซี.ซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร

ขนาดบรรจุ : 12*1000 ซีซี./4*5 ลิตร