แอ็คซ่า

Description

แอ็คซ่า

ประโยชน์ : สารกระจายจับใบ

วิธีใช้ : ใช้ฉีดพ่น

อัตราการใช้ : 20 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร

ขนาดบรรจุ : 12*1000 ซีซี./4*5 ลิตร/1*200 ลิตร