โคลมาโซน 48

Description

ชื่อการค้า : โคลมาโซน 48

ชื่อสามัญ : โคลมาโซน 48 % EC

ประโยชน์ : ป้องกันกำจัดหญ้าดอกขาว ดอกม่วง (หญ้าดื้อยา) ฯลฯ

วิธีใช้ : ฉีดพ่นผสมยาคุม-ฆ่าหญ้า ระยะข้าวอายุ 7-12 วัน

อัตราการใช้ : 20-30 ซี.ซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร

ขนาดบรรจุ : 20*250 ซีซี.

พืชที่แนะนำ : ข้าว ถั่วเหลือง ยาสูบ ฯลฯ