โคแร็ป

Description

ชื่อการค้า : โคแร็ป

ประโยชน์ :

  • ข้าว ป้องกันกำจัดเชื้อราต่างๆ เช่น โรคเมล็ดด่าง โรคใบจุด ใบขีดสีน้ำตาล ราน้ำค้าง ราน้ำหมาก ฯลฯ
  • ผัก ป้องกันกำจัดเชื้อราต่างๆ

วิธีใช้ : ฉีดพ่นระยะแรกเมื่อเริ่มพบโรค

อัตราการใช้ : 20 -30 ซี.ซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร

ขนาดบรรจุ : 1,000 ซีซี.

ทะเบียนเลขที่ รส. 2111635/2565