โซแลน

Description

ชื่อการค้า : โซแลน

ชื่อสามัญ : อะซีทามิพริด 20 % SP

สูตรเย็น ฉีดผ่าดอกได้

ประโยชน์ : ใช้ป้องกันและกำจัดหนอนม้วนใบ แมลงปากดูด เช่น เพลี้ยไฟ แมลงหวี่ขาว เพลี้ยไก่แจ้ เพลี้ยอ่อน บั่ว หนอนชอนใบ เพลี้ยหอย ด้วงหมัดผัก ฯลฯ

อัตราการใช้ : 10 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร

ขนาดบรรจุ : 35*100 g / 100*100 g