โบรอน-อี (น้ำสีฟ้า)

Description

โบรอน -อี (น้ำสีฟ้า) แคลเซียม โบรอน

ลมเบ่งสูตรน้ำ

ประโยชน์ :

  • ข้าว ช่วยสร้างผนังเซลล์ เร่งการออก ผสมเกสร ลดการหลุดร่วง ขั้วเหนียว เมล็ดไม่ลีบ น้ำหนักดี สีสวย
  • ผัก ไม้ผล เร่งการติดลูก ผสมเกสร ลดการหลุดร่วง ขั้วเหนียว ผลใหญ่ สีสวย แก้อาการไส้กลวง ไส้ดำ

วิธีใช้ : ฉีดพ่นตั้งแต่ระยะเริ่มออกดอกป็นต้นไป

อัตราการใช้ : 20 – 30 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร

ขนาดบรรจุ : 24*500 ซีซี./12*1000 ซีซี./4*5 ลิตร/1*200 ลิตร

ทะเบียนเลขที่ รส. 2111854 / 2565