โพรพานิล

Description

ชื่อการค้า : โพรพานิล

ชื่อสามัญ : โพรพานิล 36% EC

ประโยชน์ : ฆ่าหญ้าข้าวนก หญ้าข้าวนกสีชมพู หญ้าดอกขาว กก ดอกม่วง ฯลฯ

วิธีใช้ : ฉีดพ่นหลังหว่าน 7 – 12 วัน

อัตราการใช้ : 100-120 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร

ขนาดบรรจุ : 12 * 1,000 ซีซี.